informacje o projekcie

„POMORSKA AKADEMIA WIEDZY”

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE!


Kryteria:

 • Jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej 18 lat i więcej (w tym osobą w wieku 18-24 lata, w wieku 25 lat i więcej oraz lub osobą w wieku powyżej 50 roku życia
 • Mieszkasz na ternie województwa pomorskiego w rozumieniu KC
 • Jesteś osobą, pracującą lub uczącą się na terenie województwa pomorskiego, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kwalifikacji w zakresie języków obcych lub ICT.

W ramach projektu zapewniamy:

 • kurs języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego (4 semestry po 60h na wybranym przez siebie poziomie A1 lub B1 lub C1)
 • kurs komputerowy (na poziomie A lub B lub C)
 • zajęcia poprowadzą lektorzy doświadczeni i uprawnieni do nauczania na danym poziomie,
 • kursy będą realizowane na terenie woj. pomorskiego wg preferencji UP zgłaszanych na etapie rekrutacji
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • egzamin oraz międzynarodowy certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności

Celem projektu jest uzyskanie przez 90% uczestników certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje


Dokumenty zgłoszeniowe

 • dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania,
 • szczegółowych informacji udzielamy również pod numerem telefonu 500 37 27 57

Termin realizacji projektu: 01.06.2017-31.03.2020

Instytucja organizująca konkurs:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Realizator Projektu:
PRINTER Rafał Filipiak ul. Zbaraska 13 lok 11, 04-009 Warszawa

Wartość całkowita Projektu: 1 667 114,11 zł
w tym kwota dofinansowania: 1 417 046,99 zł

powrót do strony głównej