07.01.2019 – Grupa XXXX rozpoczęła zajęcia komputerowe

W dniu dzisiejszym grupa XXXX rozpoczęła zajęcia z zakresu ICT. Po ich zakończeniu uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego i po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje komputerowe Życzymy powodzenia! Grupa XXXX – harmonogram szkoleń

03.01.2019 – Grupa XXXV rozpoczęła zajęcia z języka niemieckiego

W dniu dzisiejszym grupa XXXV rozpoczęła zajęcia z zakresu języka niemieckiego. Po ich zakończeniu uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego i po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje językowe na poziomie podstawowym (A2) Życzymy powodzenia! Grupa XXXV – harmonogram szkoleń